Tegevused 2011

Noorte liinis:                                                                             

 • 20. üle-eestiline noorgiidide konkurss 2 voorus ( I etapp  15. – 25.aprillil – võistlusreferaatide hindamine, II etapp – lõppvooru pääsenud õpilaste giidioskuste hindamine – 20. – 21. mail Viljandimaal koos Mulgimaa õppesõiduga 2. päeval
 •  2 vanemate noorgiidide („noored 20 + …“) õppepäeva (25. märtsil ja 21. aprillil), tundma õppimaks Tallinna kui  sadama- ja tööstuslinna ja kuurortlinna ning õppereis „Muinas-Rävala. Arheoloogilis-kultuuriline Jõelähtme-Kuusalu kihelkond“
 • Maakondlikud kodu-uurimispäevad ja -konverentsid – aprillis-mais.
 • „Noored 20+…“: õppereis „Saare-Lääne muinasaeg“, koostöös Eesti Arheoloogiaseltsi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsiga,  27. – 28.07, tutvumaks pärast arheoloogiliste kaevamiste hooaja lõppu välitööde tulemustega, väisates möödudes  ka teisi silmapaistvaid  mälestisi (Kaali meteoriidikraater, varakeskaegsed kirikud Muhus, Pöides, Karjas ja Valjalas, II Maailmasõja aegseid militaarobjekte Sõrves).  
 • Noorgiidide ja kodu-uurijate ühisekspeditsioon (17.) „Rannarahva radadel”  („Harju-Viru 2011”)24. – 26. augustil. Kolme päeva jooksul tutvuti kahe maakonna – Harju ja Lääne-Virumaa – paikkondliku omapära, huviväärsuste, looduse, turismiarenduse ja keskkonnaprobleemidega, rõhuga merekultuuril ja randlaste eluviisil. 
 • 43. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents 14.oktoobril  Järvamaal Paide Gümnaasiumis.
 • Noorgiidide, kodu-uurijate ja nende juhendajate õppepäev  (huvipäevatraditsiooni jätkuna nimetatud ka 27. huvipäevaks) Tallinnas „Pärandi sõnum, 2” 28.oktoobril.
 • Trükised: jätkväljaande „Õpilaste kodu-uurimistöid“ 28. number,   rakendustrükis „43. üle-eestilise koolinoorte kodu-uurimiskonverents 14. oktoobril 2011 Paides” (programm-nimistu), metoodiline kogumik „Soovitusi suguvõsa- ja perekonnaloo uurijale“ ning kogumiku „Soovitusi noorgiidile“ (2009) kordustrükk.

 

EKUS-i  liinis:                                                                                    

 • Koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, Eesti Bibliofiilide Ühingu, Eesti Rahvusraamatukogu, Raamatuklubi Tõru, Eesti Arhivaaride Ühingu, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimisringiga mälestuskonverents „Teenäitaja allikate juurde – Voldemar Miller 100“ 7. veebruaril Teaduste Akadeemia  maja saalis. Osalesime ka 6.02 mälestustseremoonial Metsakalmistul ning 8.02 Rahvusraamatukogus mälestusnäituse avamisel.
 • Õppereis „Pärandkultuur maastikul, 3“ Ambla kihelkonda Järvamaal (1. juulil)     
 • 2010. aastal alustatud õppetsükli „Sakraalne ja profaanne” 5. üritus – õppepäev 26. novembril Tallinna Linnamuuseumis ning Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kirikus,  teemadering seotud ortodoksi kiriku traditsioonide ja omapäraga. Pealektor: bütsantoloog dr. theol. Kalmar Ulm.