Sündmuste arhiiv

  TOIMUNUD 2019
 • 2019.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande žürii valis 4. veebruaril 2020 Seltsile laekunud väljaannetest põjalikumaks kaalumiseks välja 7 trükist.  Parima selleteemalise väljaande tiitli pälvis Märt Karmo kaheköiteline mahukas kooliajalooraamat “Tallinna Reaalkool kannatuste aastast ikestatud aega. Tallinna Reaalkool (II Keskkool) kannatuste aastal 1940-1941” (624 lk) ning “Tallinna Reaalkool kannatuste aastast ikestatud aega II. Tallinna Reaalkool (II Keskkool) siinpool raudset eesriiet aastail 1944-1954” (528 lk).
 • 21. juunil 2019 peeti Õisu mõisas Viljandimaal TA kodu-uurimise komisjoni kauaaegse esimehe ja EKUS taasasutaja Vello Tarmisto mälestuspäeva.
 • Kuressaare raekojas esitleti Kalle Kesküla raamatut “Kuressaare ajalugu II” 10. mail 2019.
 • EKUS üldkogu kogunes reedel, 26. aprillil 2019 Eesti Teaduste Akadeemia saalis
 • 2018.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande žürii valis 5. veebruaril 2019 Seltsile laekunutest silmatorkavalt õnnestunuteks G.Särekanno koostatud raamatu “Jäneda põllutöökeskkool 1918 – 2000. II. Eesti esimene keskastme põllutöökool 100. Uurimusi, mälestusi, saatusi.”, H. Staali koostatud “Kuijõe küla enne ja nüüd” ning M. Schröderi koostatud “Lihula linnuse kaja”. Parimaks tunnistati Helju Staali koostatud teos “Kuijõe küla enne ja nüüd. II. OÜ Vali Press. 280 lk”.
TOIMUNUD 2018
 • 26. aprillil 2018 peeti Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 55. aastapäeva konverents Tallinnas Neitsitorni lektooriumis.
 • 4. mail 2018 toimus Tallinnas Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) Eesti Kodu-uurimise Seltsi üldkogu.
 • 7. veebruaril 2018 vaagis žürii koosseisus A. Ristkok (esimees), E. Kerge, E. Luka ja G. Särekanno EKUS-i liikmete 2017. aastal ilmunud kodu-uurimuslikke publikatsioone (8).
  Nominentideks valiti “Kullamaa kogumik, 3” (koostaja – Kalju Kurepalu, väljaandja: Kullamaa kihelkonnamuuseum, 336 lk), “Pajatusi vanast Pärnust” ( autor – Olaf Esna, Tartu: kirjastus Otto Wilhem, 375 lk) ja “Haljala kihelkond aegade voolus” (koostaja ja paljude alajaotiste autor – Lemmi Karmin, väljaandja: Haljala vallavalitsus, 503 lk).
TOIMUNUD 2017
 • Parimaks 2017. aasta väljaandeks valiti “Haljala kihelkond aegade voolus”.
 • 18. detsembril 2017 esitles prof. Jüri Kivimäe Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu t.6) oma värsket raamatut “Rektor Hans Kruus” (kirjastus Aasta Raamat OÜ).
 • EKUS-i suvine õppereis “Kultuurilooline Vändra kihelkond” toimus laupäeval, 8. juulil 2017.
 • 5. mail 2017 toimus Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis Kohtu t. 6 seltsi üldkogu.
TOIMUNUD 2016
 • 19. novembril toimus Teadlaste Maja korraldusel Teaduste Akadeemia majas konverents “Eesti rahvuse kestmisest” (Ülo Kaevatsi ettepanekul ja tema mälestuseks).
 • 25. oktoobril toimus Teaduste Akadeemia majas Tallinnas õpilaste loov- ja uurimistööde võistluse “Kooliajalugu uurima!” tunnustusüritus.
 • 9. juulil leidis aset EKUS-i suvine õppereis Tartumaale. Käidi Tartus Loodusmuuseumis ning tehti ringsõit Haaslava vallas (Lange – Reola – Küti – Villemi – Kurepalu – Sillaotsa; giidiks Taivo Kirm).
 • 23. aprillil 2016 toimus Eesti Kodu-uurimise Seltsi üldkogu Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Lisaks aruannetele kinnitati ka seltsi juhatuse veidi uuendatud koosseis.
 • 26. jaanuaril 2016 – läinud aasta parima kodu-uurimusliku väljaande valimine EKUS-i aastapreemia statuut. Parimaks väljaandeks valiti Vello Kallandi uurimus “Metsla küla uutes piirides”.
  TOIMUNUD 2015
 • 1. oktoobril toimus õppepäev “Eesti elulood” Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis. Õppepäeva juhtis Rutt Hinrikus. Külastati ka vastrenoveeritud Tartu Pauluse kirikut
 • 15. augustil 2015 oli Mulgimaal A. Kitzbergi mälestuspäev “Augustige augustin”.
 • 27. juunil 2015 leidis aset EKUS-i õppereis Pärnumaale. Külastati väikemuuseumeid ja huviväärseid kultuuriloolisi objekte.
 • 16.mail 2015 toimus ekskursioon Keila-Joa mõisasse, kus selgitusi jagas mõisaomanik ise.
 • EKUS, EMS ja EGeS Aastaraamatu 2014 esitlus ” Kümme aastat ühist aastaraamatut” toimus 25. aprillil 2015 Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis.
 • EKUS üldkogu toimus 18. märtsil 2015 Tallinnas. Lisaks tavapärasele aastakoosoleku päevakorrale oli Liivi Aarma juhendamisel loeng-praktikum “Gooti šrift möödunud sajandite dokumentides. Gooti kirja algtõed”.
 • Toimus raamatu “Kuressaare vanem ajalugu” esitlus 14. veebruaril 2015 Tallinnas. Raamatu koostas Kuressaare 450. aastapäeva ajalookonverentsi meeskond. Autorite hulgas on ajaloodoktorid Ivar Leimus, Marika Mägi, Inna Põltsam-Jürjo ja Andres Adamson.
TOIMUNUD 2014
 • 3. veebruaril 2014 – läinud aasta parima kodu-uurimusliku väljaande valimine. Peaauhinnale kandideeris 8 trükist. Nominentideks nimetati “Kehra lood” (koostaja, mitme artikli autor ja kaasautor – Ants Miidla), “Käru vald – piirivald” (koostaja – Tiit Uus) ja “Velise Ristija Johannese Apostliku Õigeusu kirik ja kogudus” (autor – Sergei Seeland). Parimaks väljaandeks valiti kogumik “Kehra lood”.
 • 1. oktoobril 2014 – lõppes netiviktoriin “Eesti Kodu-uurimise Selts 75” (vastused vt. siit).  Peaauhinna – sai Marika Salu Saue kodu-uurimise ringist.
 • 28. juunil 2014 toimus EKUS-i õppepäev “August Kitzbergi radadel” Mulgimaal ja Lätis. Kohtuti A. Kitzbergi muuseumis (Maie talus) A. Kitzbergi Seltsi liikmetega, tutvuti muuseumiga, tehti ringsõit teemal “August Kitzbergi ebaõnnestunud reis Ruhja” (teejuhiks Asta Jaaksoo).
 • 5. aprillil 2014 – Tallinnas TLÜ Ajaloo Instituudi suures saalis (Rüütli t. 6) toimus EKUS üldkogu.
 • 24. veebruaril 2014 – Raplamaal Märjamaa X kodulookonverents maa-arhitektuurist.
 • jaanuaris 2014 – EKUS poolt tunnustatuima 2013. aastal ilmunud kodu-uurimisväljaande väljaselgitamine.
TOIMUNUD 2013
 • 12. oktoobril 2013 Jäneda esmamainimise 660. aastapäevale pühendatud muinaspäev
 • 15. juunil pärandkultuuri õppereis Mulgimaale Halliste kihelkonda. Teejuhid Tuuli Jõesaar ja Siimu Riid.
 • 25. aprillil Tallinna Linnamuuseumis – TLM kodu-uurimise ringi 50. aastapäevale pühendatud konverents.
 • 25. ja 26. aprillil noorte kodu-uurijate maakondlikud konverentsid Pärnus (Pärnumaa), Paides (Järvamaa) ja Heimtalis (Viljandimaa).
 • 4. aprillil 2013 – EKUS üldkogu Tallinnas
 • jaanuaris 2013 – EKUS poolt tunnustatuima 2012. aastal ilmunud kodu-uurimisväljaande väljaselgitamine.
TOIMUNUD 2012
 • 8. detsembril – Pärnumaa Koduloolaste Seltsi III koduloolaste konvent
 • 20. novembril – Valgamaa kodu-uurimispäev Valga Muuseumis
 • 13.-14. septembril – Raplamaa kodu-uurijate Märjamaa koostöökonverents “Ajaloopärandi säilitamine külas – Sillaotsa Talumuuseum 30″ 
 • 28.-30. juunil – noorgiidide ja kodu-uurijate ühisekspeditsioon “Läänemaa – Hiiumaa 2012”
 • 26. mail 2012 – kohtumine Ida-Virumaa kodu-uurijatega Kohtla-Järve linnaraamatukogus
 • 19. mail 2012 – 44. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents ja 21. üle-eestiline noorgiidide konkursi lõppvoor Tallinnas Liivalaia Gümnaasiumis
 • 9. aprillil 2012 – mälestuskonverents “Vello Lõugas 75” Teaduste Akadeemia saalis (Tallinn, Kohtu 6)
 • 28. märtsil 2012 – EKUS-i üldkogu Tallinnas Rahvusraamatukogus
 • 2. märtsil 2012 – noorgiidide juhendajate õppepäev Tallinnas
TOIMUNUD 2011
 • 24. novembril 2011 – kohtumine ja vestlusring vene kodu-uurijatega A.Puškini muuseumi juures Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasiumis
 • 12. novembril 2011 – õppetsükli “Sakraalne ja profaanne” jätkuseminar
 • 14. oktoobril 2011 – 43. üle-Eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents Paides
 • 24.-26. augustini 2011 – noorgiidide ja noorte kodu-uurijate ühisekspeditsioon (“Rannarahva radadel”) Harju- ja Virumaale
 • 1. juulil 2011 – pärandkultuuri õppepäev Ambla kihelkonnas teemal “Pärandkultuur maastikul, III”. Teejuhiks T.Lemming
 • 5.-6. juunini 2011 – Pärnumaa koduloolaste korraldatud õppereis  Ida.Virumaale
 • 8. aprillil 2011 – Seltsi korraline üldkoosolek Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Valiti kaks auliiget. Selle tiitli pälvisid Lembit Jaanits ja Heino Mägi. Ka juhatus asus tööle uuendatud koosseisus.
 • Märtsikuu 2011 – ilmus trükist läinud aasta aastaraamat  – “EKUS Aastaraamat 2010”
 • 7. veebruaril 2011 – V.Milleri mälestuskonverents Tallinnas.
TOIMUNUD 2010
 • 13. novembril 2010  – õppetsükli “Sakraalne ja profaanne” IV õppepäev “Sümboolikast”.
 • 15. oktoobril – 42. üle-Eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents.
 • 18. septembril – õppetsükli “Sakraalne ja profaanne” III õppepäev “Kalmistukultuurist”
 • 25.-27. augustil – noorgiidide ja kodu-uurijate 16. ühisekspeditsioon (“Koidula ja Jakobsoni radadel”) Pärnumaale
 • 26. juunil – õppereis “Pärandkultuur maastikul, II” Läänemaale Ridala kihelkonda. Teejuhiks oli Lembitu Tarang.
 • 5.- 6. juunil –  Pärnumaa koduloolaste X suvepäevade õppereis Ida-Virumaale marsruudil: Pärnu – (Paide) – (Rakvere) – Viru-Nigula – Kalvi – Purtse – Lüganuse – Püssi – Maidla – Aa – Saka – Ontika – Valaste – Kukruse – Sillamäe (ööbimine) – Sinimäed – Narva – Jõhvi – Mäetaguse – Väike-Pungerja – Iisaku – Tudulinna – Avinurme – Pärnu
 • 5. juunil – õppetsükli “Sakraalne ja profaanne” II õppus: väljasõit Märjamaa kihelkonda marsruudil Tallinn – Märjamaa – Sillaotsa – Velise – Tallinn
 • Kolmapäeval, 31. märtsil 2010 toimus TÜ Ajaloo Instituudi saalis (Tallinn, Rüütli t.6) EKUS KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
 • Laupäeval 27. märtsil 2010 oli EELK Usuteaduste Instituudi lektooriumis ja raamatukogus projekti “Sakraalne ja profaanne” esimene ÕPPEPÄEV
TOIMUNUD 2009
 • 16.oktoobril – 41. Üle-Eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents Tallinnas.
 • 1.-2.augustini – EKUS õppereis Vabadussõja lahingute radadel (1919) Pärnumaa koduloolaste juhtimisel.
 • 27.juunil – pärandkultuuriteemaline õppereis Raplamaale.
 • ilmus käsiraamat “Kodu-uurija teejuht”. Koost. K.Laas. Toim. L.Jaanits, E.Maaring, A.Ristkok, G.Troska. – Tln., 2009. 215 lk.
 • 22.mail – juubelikonverents “Eesti Kodu-uurimise selts – 70” Tallinnas.
 • 8.-9.maini – 18. üle-eestiline noorgiidide konkurss Valgamaal.
 • 9.mail – noorgiidide õppereis
 • aprill – ilmus trükist EKUS Aastaraamat 2008.