Kooliajalugu uurima!

Kooliajalugu uurima!

TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (EPAM) korraldab 2015/16. õppeaastal õpilastele uurimistööde võistluse “Kooliajalugu uurima!”. Võistluse eesmärgiks on jäädvustada nii viimaste aastate muutusi meie haridusmaastikul kui ka varasemat hariduslugu.

Vormistuse osas järgib žürii õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid. Oodatud on ka uurimusliku taustaga videolahendused, soovitatav teema: “Üks päev meie koolis”.

Kirjalike tööde temaatikale EPAM rangeid piire ei sea. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist meie haridusloo tarbeks – muutusi piirkondlikus koolivõrgus, õppetöö korraldust, kooliolustikku ja -traditsioone, õppekäike ja ekskursioone, huvitegevust ja välisprojekte, rahvusvahelisest õpilasvahetust jne.

Omaette teema on Eestist pärit õpilaste käekäik välisriikide koolides. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehe andmeil elab juba ca 20% eestlastest väljaspool Eestit, eesti keelt õpib ca 3500 last 59 koolis erinevates välisriikides. Nende toimimist ja toimetulekut pole seni uuritud ega vastavat materjali talletatud.

Võistlustöid saab esitada kahes voorus: 15. maist 15. juunini ja 20. augustist 10. septembrini 2016. Eraldi hinnatakse uurimistöid ja videoinstallatsioone. Sügisvaheajal korraldab EPAM koostöös EKUS-iga tunnustusürituse – õpilaskonverentsi, kus saavad võimaluse esineda kõik auhinnatud tööde autorid.

Vaata veel…

Loe ka tulemustest.

Täiendav info: