Seminarid

ÕPPETSÜKKEL “SAKRAALNE JA PROFAANNE”

Kuidas mõtestada püha ja mittepüha? Milline on olnud sakraalse (pühitsetud) ja profaanse (pühitsemata) vahekord meie elus minevikus ja tänapäeval? Millised on sakraalsuse nähtavad ja nähtamatud märgid, rituaalse käitumise ja atribuutika mõte? Milliseid jälgi on jätnud eri religioonid ja konfessioonid meie arhitektuuri, kogukonnaellu, üksikindiviidi mentaalsusse? Mis on selles kaduvat, mis kadumatut?

Nii EKUS-i liikmetel kui ka õpilastel – noorgiididel ja kodu-uurijatel –  on oma uurimistöös kokkupuuteid sakraalehitiste ja kalmistutega, samas napib ajaloolise tausta lahtimõtestamisel teadmisi kristlikust kultuuriloost. Uue kursuse eesmärgiks on pakkuda uusi teadmisi oma ala asjatundjatelt, luua kontakte religiooniloolaste ja kodu-uurijate vahel, kohtadel kogutud ainese toomine teaduskäibesse.

Kellele on kursus suunatud? Eelkõige EKUS-i liikmetele, aga ka asjast huvitatud vanema kooliastme õpilastele ja õpetajatele, samuti üliõpilastele ja EELK UI kultuuriloo kursuse lõpetanutele, kel on huvi mõtestada omandatud teadmisi pisut teise nurga alt.

I aasta I õppuse läbiv teema on sissejuhatus kirikuloo uurimisse, kirikuloo spetsiifika ja allikad, II – (Märjamaa kihelkonnas) – maakirikud, III – kalmistud, IV – sümboolika. Eesti Kodu-uurimise Seltsi ja EELK Usuteaduse Instituudi koostööprojekt on osa “Koduloolisest teadus- ja haridusprogrammist”, mida toetab Hasartmängumaksu Fond ja Eesti Noorsootöö Keskus.

I õppus – 27. märtsil 2010 EELK Usuteaduste Instituudi lektooriumis ja raamatukogus (Pühavaimu 6)  kella 11.00 – 15.15 TEEMAD *  Sissejuhatus programmi ja teemasse. Kalju Idvand *  Sakraalne, profaanne ja püha. Randar Tasmuth *  Kohvipaus *  Religiooniuuringute spetsiifikast. Liina Kilemit *  Kirikuloolise kirjanduse kogumisest ja tõlgendamisest. Kalju Idvand *  Külastame UI raamatukogu ja arutleme kristliku kultuuriloo alllikate teemal. Huvilistel palume registreeruda meilitsi: kalju.idvand@gmail.com

II: õppereis Märjamaa kihelkonda laupäeval , 5. juunil 9.30 – väljasõit Tallinnast Vene Kultuurikeskuse eest (Mere pst 5) 11.00 – 12.00 Märjamaa (kirik, kirikuaed, koguduse maja) – Illimar Toomet 12.00 – 12.45 Märjamaa kodu-uurija pilguga – Tõnu Mesila 12.45 – 13.15 Sõit Sillaotsale 13.15 – 14.30 Sillaotsa Talumuuseum: talulõuna, muuseum, mõttevahetus 14.30 – 15.30 Velise: kirik, kalmistu – Jüri Kusmin 15.30  – ärasõit 17.30 – tagasi Tallinnas.

III: õppepäev (“Kalmistukultuurist”) laupäeval, 18. septembril EELK UI lektooriumis (Tallinn, Pühavaimu 6) 12.00 – 13.15 – Kristlik matusetalitus: teoloogia ja praktika. Ove Sander 13.15 – 13.40 – kohvipaus 14.20 – 15.30 – Peatükke eesti kalmistukultuurist: ühest vähetuntud kalmistust Pirital. Mare Kask.

IV:  õppepäev (“Sümboolikast”) laupäeval, 13. novembril EELK  UI  lektooriumis (Tallinn, Pühavaimu 6) 12.00 – 12.55 – Eesti ajalooliste kalmistute kujunemine. Ilme Mäesalu 13.00 – 13.55 – Idakiriku sümboolikast. Kalmar Ulm 14.00 – 14.55 – Teoloogiline tekst kui sümbol. Riho Saard

26. novembril 2011 jätkuseminar (V õppepäev) Tallinna Linnamuuseumis ning Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kirikus, üldteemadeks kreeklaste kalmistukultuur; ikoon kui märk, ikoon kui sümbolite süsteem, kreeka ja vene ortodoksi kirikukommete erinevused  ning eelpool nimetatud kiriku ajalugu, taastamine, kogudus ja kunstivarad; pealektoriks dr. theol. Kalmar Ulm.