Noorgiidid

GIIDITUNNISTUSEDgiidid_s Konkursi juhend (Word)Giidireferaadi vormistamise juhend (Word) |2011 konkursi kokkuvõte (Word) | 2012 giidikonkursi kokkuvõte | Giidikonkursside statistika

 

Noorgiid on kodukandi kultuuriväärtuste hea tundja ja tutvustaja

 

Ajaloost

Eesti Vabariigi taaskehtestamisega hoogustus koolinoorte välisturism. Senisest enam tuli tutvustada oma kodukanti nii kodus kui võõrsil. Tekkis eluline vajadus oma teadmisi täiendada, samas ka teistelt mõõtu võtta. 1990. aastal alustati Eesti Noorte Turismimajas ekskursiooniosakonna juhataja Merike Naabri eestvõttel õpetajate-juhendajate koolitamisega. Õpilaste aastaringne koolitustsükkel hõlmas üle-eestilisi üritusi – õppereise, huvipäevi, ekskursioone, ekspeditsioone ja laagreid, 1996. aastast ka ühisekspeditsioone koos noorte kodu-uurijatega. Aastail 1991 – 1999 tegutses Eesti Noorte Turismimaja juures Tallinna Haridusameti toel Tallinna Noorgiidide Kool. TNK õppustel osales kokku 265 õpilast 27 koolist. Igal õppeaastal viidi läbi temaatiline kursus: 1991/1992 – “Hansalinn Tallinn”, järgnevatel aastatel “Kubermangulinn Tallinn”, “Tornidelinn Tallinn”, “Sadamalinn Tallinn”, “Pealinn Tallinn”, “Tallinn kui kultuuripärand”. Noorgiidide õppustel, loengutel, huvipäevadel ja ekskursioonidel on erinevatel aegadel esinenud paljud oma ala väljapaistvad asjatundjad. 1. üle-eestiline noorgiidide konkurss, eesmärgiga selgitada välja tublimad noorgiidid ja sisukamad kodukandi eripära tutvustavad marsruudid, toimus 20. – 21. 03. 1992 Tallinnas. Tänaseni on toimunud 21 konkurssi üle 1000 osalejaga ca 100 koolist. Aastatega on kogu Eesti kaetud noorgiidide omanäoliste ekskursioonimarsruutidega.

Kuidas osaleda konkursil? Selleks koostab õpilane võistlustöö – giidireferaadi (marsruudi 8 – 10 huviväärsest objektist koos ajakava ja metoodiliste soovitustega ning objektide lühikirjeldustega), kaitseb seda žürii ees ning tutvustab üht ekskursiooniobjekti nii, nagu ta teeks seda “vabas looduses” tõelisel ekskursioonil. Noorgiidide ja kodu-uurijate suvise ühisekspeditsiooni kavandades peetakse silmas võimalust konkursi parimate marsruutide järeleproovimiseks ja õpilastele rakenduse leidmiseks.

Noorgiidi eesmärk ei ole tingimata turismitöötajaks või elukutseliseks giidiks saada. See on ainult üks võimalus paljudest, et sisemiselt rikastuda, olla edukas suhtleja, saada häid sõpru ja rännukaaslasi. Noorgiid võib leida meelepärast rakendust koolivaheajal. Mõisakoolide õpilased on giidideks matkamängus “Unustatud mõisad”. Orissaare G ja Muhu PK noorgiidid töötavad suviti Orissaare I-punktis. Paljud teevad ekskursioone nii oma kooli õpilastele kui ka külalisgruppidele. Noorgiid võib leida meelepärast rakendust koolivaheajal. Mõisakoolide õpila-sed on giidideks matkamängus “Unustatud mõisad”. Orissaare G ja Muhu PK noorgiidid töötavad suviti Orissaare I-punktis. Paljud teevad ekskursioone nii oma kooli õpilastele kui ka külalisgruppidele. Noorgiidide üle-eestilisi üritusi on korraldanud • 1990 – 1994 Eesti Noorte Turismimaja • 1994 – 1999 Eesti Noorsoo Algatuskeskus • 1999 – 2008 Eesti Noorsootöö Keskus • 2009 – … Eesti Kodu-uurimise Selts Hetkel tegeldakse noorgiidide koolitusega järjepidevalt 25 – 30 koolis (turismiõpetuse, huviringi, juhendaja projektitöö või entusiasmi toel), huvikoolides (Tallinna Huvikeskuses Kullo) või muul moel (MTÜ Orissaare Noorgiidide Seltsing, MTÜ Abja Koolituskeskus). Hõlbustamaks juhendajate tööd ning võtmaks kokku seniseid kogemusi, ilmus EKUS-i väljaandena 2009. aastal trükis „Soovitusi noorgiidile” (lisatrükk 2011). Kontakt: Ene Luka, 50 67861