Tegevused 2010

Noorte liinis:

  • 19. üle-eestiline noorgiidide konkurss 24. – 25. märtsil Tallinnas
  • Maakondlikud kodu-uurimispäevad ja –konverentsid – aprillis-mais
  • Noorgiidide ja kodu-uurijate ühisekspeditsioon (16.) “Pärnumaa 2010” (“Koidula ja Jakobsoni radadel”) – 25. – 27. augustil. Kolme päeva jooksul tutvuti Pärnu linna ja maakonna paikkondliku omapära, huviväärsuste, looduse ja  keskkonnaprobleemidega, kohtuti turismitöötajate, kultuuri- ja omavalitsustegelaste ning kohaliku elu edendajatega. Esimese päeva õhtul Vändra Gümnaasiumis arutleti Koidulauliku saatuse üle ning  korraldati tema luule lausumise võistlus. Noorgiidid said teel oma oskusi praktiseerida ning kodu-uurijad oma tegemisi tutvustada.
  •  42.  üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents Tallinna Ühisgümnaasiumis – 15. oktoobril.
  •  Noorgiidide, kodu-uurijate ja nende juhendajate õppepäev “Pärandi sõnum” Tartus Eesti Rahva muuseumis – 29. oktoobril.
  •  Trükised: “Õpilaste kodu-uurimistöid – 27”, rakendustrükis “42. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents 15. oktoobril 2010 Tallinnas” (programm-nimistu) ja metoodiline kogumik “Soovitusi kooliajaloo uurijale”.

 

EKUS-i liinis:

  • Korraldatud rändnäituse “70+1 aastat  Eesti Kodu-uurimise Seltsi. 40+2 aastat õpilaste kodu-uurimiskonverentse” (8 pannood + lisamaterjal) ringlemist Järva-, Rapla- ja Ida-Virumaal ning Tallinnas (Nõmme muuseumis, Ajaloo Instituudis ja Eesti Muinsuskaitse Seltsis).
  •  Õppetsükli “Sakraalne ja profaanne” liinis 4 õppepäeva: 3 EELK UI lektooriumis  (27. märtsil “Sissejuhatus teemasse. Kirikuloo spetsiifika ja allikad”, 18. septembril “Eestlaste kalmistukultuur ja selle kujunemine”, 13. novembril “Kristlik sümboolika”) ning õppereis Raplamaale Märjamaa kihelkonda 6. juunil (“Maakirikud ja kirikaiad”).
  •  Õppereis “Pärandkultuur maastikul, 2” Läänemaal Ridala kihelkonnas – 26. juunil.
  • EKUS-i ja Rannakultuuri Seltsi ühine kodu-uurimispäev Peipsi ääres Ida-Virumaal Lohusuu Põhikoolis – 19. oktoobril.