Uutisia

22. veebruar, 2012

Opetuksellinen kotiseutuohjelma 2009–2012 

TAVOITTEET:

  • Kansallista sekä paikallista identiteettimme heijastavan kulttuuriperinnön suojeleminen ja arvostaminen kotiseutututkinnan kautta
  • Kansalliskulttuurin jatkuvuuden tiedostaminen
  • Pitkää perinnettä kantavan toiminnan jatkuvuuden takaaminen
  • Elinaikaisen opetuksen edistäminen

KOHDERYHMÄT:

  • Koulujen oppilaat sekä opettajat, nuorisotyötekijät
  • Opiskelijat, nuoret 20 + …
  • EKUS-in jäsenet, kotiseutututkimustyöstä kiinnostuneet ihmiset

Arkisto