Teejuht

TeejuhtMetoodilist käsiraamatut kodu-uurijaile kavandas EKUS juhatus juba palju aastaid. Viimane selline ilmus ju juba neli aastakümmet tagasi. N.ö prooviväljaandena ilmus 2004. aastal Monika-Aino Jõesaare koostatuna “Küla kodu-uurija kukeaabits”. Viimane keskendus küll ennekõike küla-ainese uurijate vajadustele. EKUS külatoimkonna eestvõttel õnnestus 2008. aastal aastal laiema haardega juhendmaterjali tervikkäsikiri kokku saada. Mitmeid raskusi trotsides käesoleva aasta maikuus “Kodu-uurija teejuht” ilmuski.