Julkaisut

Trükised noortele ja nende juhendajatele

“Õpilaste kodu-uurimistöid” – jätkväljaanne, mis ilmub 1972. aastast, kord üle mitme aasta, kord igal aastal. Kogumikus on ära toodud eelneva aasta-paari huvipakkuvamad kodu-uurimistööd ning vastava(tel) kodu-uurimiskonverentsi(del) esitatud õpilastööde täielik nimistu, aeg-ajalt ka statistikat jm  infot. 2012.aastal ilmus väljaande 29. number.

“Soovitusi  suguvõsa- ja perekonnaloo uurijale”(2011, 80 lk) – metoodiline kogumik nii algajale õpetajale-juhendajale kui õpilasele, mis sisaldab ülevaadet allikatest ja kirjandusest, virtuaalsetest andmebaasidest ja sugupuu koostamisest internetis, ajaloolisi ekskursse, näpunäiteid ja soovitusi jm. Valminud koostöös Eesti Genealoogia Seltsiga.  

“Soovitusi kooliajaloo uurijale”(2010, 104 lk) – metoodiline kogumik nii algajale kui edasijõudnule, sisaldades ülevaadet allikatest, soovitusi nii õpetajatelt kui professionaalsetelt kooliajaloo uurijatelt, statistikat ja ülevaateid, k.a haridusalasest seadusandlusest Eestis 1918–2009, kuni nõuanneteni kooli sulgemise puhul – mida teha järelejääva dokumentatsiooni jm materjaliga. Valminud koostöös arhiivi- ja muuseumitöötajatega.  

“Soovitusi noorgiidile”(2009, kordustrükk 2011, 92 lk)annab õpilasele nõuandeid võistlusreferaadi koostamiseks ja giidikonkursil esinemiseks, õnnestunud ekskursiooni läbiviimiseks nii linnas kui looduses, ajaloolisi ülevaateid ja statistikat noorgiidide tegevusest (1991–2008), meenutusi Tallinna Noorgiidide Koolist ja  Orissaare I-punkti loomisest, pildigaleriid ja retrospektiivi noorgiidide liikumise algaastatest.

 

 

Vuosikirja

EKUS-in Vuosikirja ilmestyy vakituisesti vuodesta 2005 lähtien Viron Muinaismuistoyhdistyksen kanssa (kahden seuran yhteistyössa) ja vuodesta 2007 lähtien edesmainitun sekä Viron Sukututkijoiden Seuran kanssa (jo kolmen seuran yhteistyössa).
Ennen sitä ilmestyi viitena vuotena vihkonmuodoinen EKUS-in Tietokokoelma (numerot 1–5).

Kotiseutututkijan opas

Menetelmällistä ohjekirjaa seuran jäsenille suunitteltiin jo pitkään, koska edesmenneestä kirjasta oli kulunut jo neljä vuosikymmentä. Kylähistoriasta kiinostuneille ilmestyi vuonna 2004 Monika-Aino Jõesaaren “Kylän kotiseutututkijan aapinen”.
EKUS-in kylätoimikunnan ponnistelujen ansiosta ilmestyi vuonna 2009 jo laajemmaan mittakaavaan perustuva “Kotiseutututkijan opas”.