Viron Kotiseutututkijoiden Seura

26.02.2012

Viron Kotiseutututkijoiden Seura (lyhenteenä EKUS) perustettiin Viron Tiedeakademiassa 21.04.1939. Toisen maailmasodan aikana onnistui seuran toimintaa jotenkin jatkata. Neuvostoliiton aloittaman okupaation alussa seuran toiminta lopetettiin, muttei kotiseutututkintaliikenne sinänsä.

Vuonna 1958 onnistui innostuneilta sekä kansan parasta ajattelevilta tieteilijöiltä Viron Tiedeakademiassa perustaa Kotiseutututkinnan Valtiokunta, joka sitten periaatteessa jatkoi entisen EKUS-in toimintaa. Kotiseutututkintaliikenne oli Neuvostovaltion aikoina ilmeisesti ainoa kansallista identiteettiä tukeva liikenne Virossa, joka askarrutti tuhansia ihmisiä ylitse maan.Viron Kotiseutututkijoiden Seura

17.01.1990 perustettiin EKUS uudelleen. Vuonna 1998 allekirjoitettiin järjestösopimus Viron Tiedeakademian kanssa.

EKUS-illä on vuonna 2013 212 vakituista jäsentä sekä satoja aktiivisiä kannattajia että tukihenkilöitä ylitse Viron.

 

Uutisia

22.02.2012

Opetuksellinen kotiseutuohjelma 2009–2012 

TAVOITTEET:

  • Kansallista sekä paikallista identiteettimme heijastavan kulttuuriperinnön suojeleminen ja arvostaminen kotiseutututkinnan kautta
  • Kansalliskulttuurin jatkuvuuden tiedostaminen
  • Pitkää perinnettä kantavan toiminnan jatkuvuuden takaaminen
  • Elinaikaisen opetuksen edistäminen

KOHDERYHMÄT:

  • Koulujen oppilaat sekä opettajat, nuorisotyötekijät
  • Opiskelijat, nuoret 20 + …
  • EKUS-in jäsenet, kotiseutututkimustyöstä kiinnostuneet ihmiset

Arkisto