Seotud projektid

SEOTUD PROJEKTID 2010

Väärtuskasvatuse alaprojekt

Info: projektijuht Tarmo Kruusimäe
GSM 52 19885 tarmo.kruusimae@entk.ee

  • Esseekonkurss “Eesti Vabariik – 92” – veebruaris
  • Noorte visuaalse loomingu konkursid “Eesti lipp Euroopas” ja “Euroopa lipp Eestis” – märtsis-aprillis, septembris-oktoobris
  • Tsükkel “Kodu, kasvatus, väärtuskasvatus” (4 ümarlauda, 2 seminari) – märtsis-novembris
  • Noorte isamaalise loomingu konkurss (luule, proosa ja muusika) – märtsis-juunis
  • Kodanikupäevale pühendatud olemuslugude konkurss – novembris-detsembris