Archive for the Uudised category

veebruar 26th, 2012

Eesti Kodu-uurimise Selts

Posted in Uudised by admin
Eesti Kodu-uurimise Selts (EKUS) asutati Eesti Teaduste Akadeemia juures 21. aprillil 1939. a. Sõja ajal õnnestus seltsi tegevust kuidagiviisi jätkata. Nõukogude okupatsiooni saabudes Seltsi tegevus peatus sootuks, kodu-uurimine aga mitte. Seltsi taasasutamine ei tulnud kõne alla. 1958. aastal (8. veebruaril) õnnestus entusiastlike rahvuslikult mõtlevate teadlaste eestvõttel ENSV Teaduste Akadeemia juurde asutada kodu-uurimise komisjon, mis sisuliselt jätkas omaaegse seltsi korraldustööd. Kodu-uurimine oli läbi nõukogude okupatsiooniaastate vist küll ainus rahvuslikku identiteeti toetav üldrahvalik liikumine Eestis, mis haaras tuhandeid inimesi üle maa. 17. jaanuaril 1990 leidis aset Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutamine. 27. jaanuaril 1998 kirjutati Eesti Teaduste Akadeemiaga alla assotsiatsioonileping. EKUS-il oli 2019.a. lõpul 186 liiget ning sadu seltsi liikmeskonda mittekuuluvaid aktiivseid kodu-uurijaid üle Eesti. (Lisaks loe siit)
veebruar 22nd, 2012

Uudised

Posted in Uudised by admin

TULEMAS

 

TOIMUNUD
  • 27. augustil 2022 toimus EKUS väljasõit Jänedale.
  • V. Raudsepp annab teada, et nüüd on ilmunud kõigi Urvaste kihelkonna kalmistute kohta väikesed uurimisvihikud. Originaalsus seisneb selles, et esiplaanile on tõstetud igale eestlasle kõige kallim, so Eesti Vabariik. Isikud, kes andsid oma panuse riigi loomise ja kaitsmise eest. Edasi kõik teised, so haridus-, kultuuritegelased, teadlased, töötajad, kes panustasid Eesti kestusesse ja jätkusuutlikkusesse.
  • EKUS üldkogu sai kokku 3. juunil 2022 Eesti Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) kell 13. Üldkogu kava vt. siit.
  • 2021.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande konkursi võitjaks tunnistas žürii 5. aprillil 2022 Tiiu Saarist’i. “Viidalepa vested: Ants Viidalepp ja 1930ndate aastate Paide. [Paide] : Akriibia OÜ. 175 lk”. Žürii tunnustuse teenisid ka Vello Kallandi “Järva-Jaani Kangru Püha Georgiose kirik ja kool. [Metsla]: Jürimardi Talumuuseum. 103 lk” ja Milvi Hirvlaane “Kanepi Vabatahtliku Tuletõrje Selts 100. [Kanepi] : Kanepi Laulu Selts. 296 lk”.

  • EKUS üldkogu sai kokku 18. juunil 2021 Tallinnas. Lisaks läinud aasta aruannetele kuulati ka Mati Mandeli (Ajaloomuuseum) ettekannet “Arheoloogiline Läänemaa”.
  • 4. mail 2021 otsustas läinud aasta parimate kodu-uurimislike trükiste konkursi žürii seitsme kvalifitseerunud trükise seast parimaks tunnistada Vello Kallandi “Karinu 500. [Karinu]: MTÜ Karinu Külaselts Karame, 2020. 313 lk”
  • EKUS üldkogu leidis aset 28. septembril 2020 Teaduste Akadeemia maja saalis Tallinnas. Kinnitati läinud aasta aruanded ning uuendati seltsi juhatuse ja revisjoni koosseisu.

Uudiste arhiiv