Tegevused 2009

TEGEVUSED 2009

1. Üle-eestilised õpilasüritused: • Kodu-uurimiskonverentsid ja -päevad maakondades – aprill – mai • 18. üle-eestiline noorgiidide konkurss Valgamaal (konkurss Hummuli Põhikoolis, õppereis Hummuli-Tõrva piirkonnas) – 8. – 9. mail • Noorgiidide ja kodu-uurijate ühisekspeditsioon “Järvamaa 2009” – 25. – 27. augustil • 41. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents Tallinnas – 16. oktoobril

2. Väljaanded, trükised: • “Soovitusi noorgiidile” (koost. E. Luka) – parandatud ja täiendatud trükk, 92 lk, 200 eks – ilmunud aprillis • “Kes on kes kodu-uurimises” (koost. L. Karmin, E. Luka) – rändnäituse “70 aastat EKUS-I” rakendustrükis, 300 eks – ilmub juulis • “Õpilaste kodu-uurimistöid – 26” (koost. E. Luka) – jätkväljaande 26. osa, 150 lk, 250 eks – ilmub oktoobris • “41. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents” (koost. E. Luka) – konverentsi rakendustrükis (õpilastööde nimistu), 28 lki, 220 eks – ilmub oktoobris

3. EKUS-i liinis: • Juubelikonverents “70 aastat Eesti Kodu-uurimise Seltsi” Tallinnas Teaduste Akadeemia Majas – 22. mail • Rändnäitus “70 aasta eesti Kodu-uurimise Seltsi” + kodu-uurimispäevad maakondades – II poolaastal • Pärandkultuuriteemaline õppereis Raplamaal (koos Sillaotsa Talumuuseumi teemapäeval osalemisega) – 27. juunil

4. Muud: • EKUS-i kodulehe uuendamine ja täiendamine • 2010. aasta programmi ettevalmistamine • EKUS-i materjalide digitaliseerimise ettevalmistamine