Huvipäevad

Huvipäevad said alguse 1979. aastal Noorte Turistide Maja aktiivipäevadena. Tol ajal kogunesid kaheks päevaks Tallinna kodu-uurijad, noorgeoloogid, noormatkajad, muuseumisõbrad ja noored ekskursioonijuhid, et täiendada oma teadmisi, käia ekskursioonidel ja teatris.

Muutuste tuultes jäi püsima noorgiidide ja kodu-uurijate koostegevus; aktiivipäevadest said noorgiidide ja kodu-uurijate huvipäevad (esimest korda selle nime all 1992. aastal). Säilis üldjoontes sama formaat: esimesel päeval Mustpeade Maja Olavi saalis (hiljem Matkamajas, Ajaloo Instituudis vm) loengud ja vestlused oma ala väljapaistvatelt asjatundjatelt (Ants Hein, Jüri Kuuskemaa, Mare Kõiva, Einar Laigna, Ivar Leimus, Sulev Mäeväli, Mikk Sarv, Jaan Tamm, David Vseviov jpt), teisel päeval õppused ja konsultatsioonid, ekskursioonid muuseumidesse ja arhiividesse, linnaekskursioonid noorgiidide juhtimisel. Piltlikult öeldes on huvipäevad nagu pats, kus erinevate inimeste interpretatsioonis ning üksteist täiendades põimuvad erinevad liinid – üldkultuur, muinsuskaitse, folkloristika, mentaliteediajalugu, loodushoid, turismimajandus, giidimeisterlikkus, uurimistöö metoodika. Huvipäevad on ettevalmistuseks üle-eestilistele suurüritustele – kevadisele giidikonkursile ja sügisesele kodu-uurimiskonverentsile.

2009. aastal huvipäevi enam ei korraldatud. 2010. aastast toimuvad need üldnimetuse “Pärandi sõnum” all (26. huvipäev – 29. oktoobril 2010 Tartus Eesti Rahva Muuseumis, 27. huvipäev – 28. oktoobril 2011 ja 28. huvipäev (õppepäev noorgiididele ja nende juhendajatele) – 2. märtsil 2012 – Eesti Muinsuskaitse Seltsis.)