Projects

Kodulooline teadus- ja haridusprogramm 2009–2012

Eesmärgid

Peaeesmärk: meie identiteeti kajastava kultuuripärandi kaitse ja väärtustamine läbi kodukoha tundmaõppimise

Alameesmärgid:

 • Pika traditsiooniga tegevus(t)e järjepidevuse tagamine
 • Paikkondliku omapära väärtustamine
 • Ühiskonna sidususele kaasaitamine
 • Elukestva õppe soodustamine

Sihtgrupid:

 • Üldhariduskoolide õpilased ja õpetajad, noortejuhendajad
 • Koduloohuvilised üliõpilased, “noored 20+…”
 • EKUS-i liikmed, kodu-uurimishuvilised üle Eesti
Programmi toetavad rahaliselt Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Noorsootöö Keskus 

Tegevused 2012:

Üle-eestilised noorteüritused sarjast “Tunne Eestimaad!”

 1. 44. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents
 2. 21. üle-eestiline noorgiidide konkurss
 3. 11. üle-eestiline Muinas-Julle võistlus nooremale ja keskmisele kooliastmele, seekord pühendatud mõisakoolidele (“Mõni mõis…”)
 4. noorgiidide ja kodu-uurijate ühisekspeditsioon (18.) “Läänemaa – Hiiumaa 2012” (Merekultuuri radadel, 2)

Yhteistyö – sekä liittyvät projektit – 2012

Sakraali ja profaan

Vello Lõugaksen radoilla

Arkisto:

 • 2011
 • 2010