Uudised

22. veebruar, 2012

TULEMAS

 
 • TEADAANNE: Seoses koroonaviirusesse haigestumiste jätkuva tõusuga on tõenäoline, et EKUS-i juhatus (ja ühtlasi kodu-uurimisväljaannete võistluse žürii) ei tule kokku enne 2021.a märtsi viimast või aprilli esimest nädalat.
  Seepärast oleme otsustanud möödunud aasta väljaannete võistluse, mille esikoha saaja rahaline preemia on tavapäraselt 250 eurot, lõppotsuse langetamise sellesse aega edasi lükata. Otsus ilmub EKUSi veebilehel. Võitjat teavitatakse otsusest ja preemiasumma kantakse talle üle aprillikuu jooksul.
   
  Täname EKUSile edastatud väljaannete eest! Võistlustöid saab veel seltsile edastada (toimetades see Teaduste Akadeemia maja valvelauda või saates tavapostiga aadressil: Eesti Kodu-uurimise Selts, Kohtu 6, 10130 Tallinn) kuni 20. märtsini 2021.
 • Eesti artiklite andmebaas ISE on 30. augustist alates kolinud uuele aadressile – https://artiklid.elnet.ee
TOIMUNUD
 • EKUS üldkogu leidis aset 28. septembril 2020 Teaduste Akadeemia maja saalis Tallinnas. Kinnitati läinud aasta aruanded ning uuendati seltsi juhatuse ja revisjoni koosseisu.
 • 2019.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande žürii valis 4. veebruaril 2020 Seltsile laekunud väljaannetest põjalikumaks kaalumiseks välja 7 trükist.  Parima selleteemalise väljaande tiitli pälvis Märt Karmo kaheköiteline mahukas kooliajalooraamat “Tallinna Reaalkool kannatuste aastast ikestatud aega. Tallinna Reaalkool (II Keskkool) kannatuste aastal 1940-1941” (624 lk) ning “Tallinna Reaalkool kannatuste aastast ikestatud aega II. Tallinna Reaalkool (II Keskkool) siinpool raudset eesriiet aastail 1944-1954” (528 lk).
 • 21. juunil 2019 peeti Õisu mõisas Viljandimaal TA kodu-uurimise komisjoni kauaaegse esimehe ja EKUS taasasutaja Vello Tarmisto mälestuspäeva.
 • Kuressaare raekojas esitleti Kalle Kesküla raamatut “Kuressaare ajalugu II” 10. mail 2019.
 • EKUS üldkogu kogunes reedel, 26. aprillil 2019 Eesti Teaduste Akadeemia saalis
 • 2018.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande žürii valis 5. veebruaril 2019 Seltsile laekunutest silmatorkavalt õnnestunuteks G.Särekanno koostatud raamatu “Jäneda põllutöökeskkool 1918 – 2000. II. Eesti esimene keskastme põllutöökool 100. Uurimusi, mälestusi, saatusi.”, H. Staali koostatud “Kuijõe küla enne ja nüüd” ning M. Schröderi koostatud “Lihula linnuse kaja”. Parimaks tunnistati Helju Staali koostatud teos “Kuijõe küla enne ja nüüd. II. OÜ Vali Press. 280 lk”.
 • 26. aprillil 2018 peeti Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 55. aastapäeva konverents Tallinnas Neitsitorni lektooriumis.
 • 4. mail 2018 toimus Tallinnas Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) Eesti Kodu-uurimise Seltsi üldkogu.
 • 7. veebruaril 2018 vaagis žürii koosseisus A. Ristkok (esimees), E. Kerge, E. Luka ja G. Särekanno EKUS-i liikmete 2017. aastal ilmunud kodu-uurimuslikke publikatsioone (8).
  Nominentideks valiti “Kullamaa kogumik, 3” (koostaja – Kalju Kurepalu, väljaandja: Kullamaa kihelkonnamuuseum, 336 lk), “Pajatusi vanast Pärnust” ( autor – Olaf Esna, Tartu: kirjastus Otto Wilhem, 375 lk) ja “Haljala kihelkond aegade voolus” (koostaja ja paljude alajaotiste autor – Lemmi Karmin, väljaandja: Haljala vallavalitsus, 503 lk).
   
 • Parimaks 2017. aasta väljaandeks valiti “Haljala kihelkond aegade voolus”.
 • 18. detsembril 2017 esitles prof. Jüri Kivimäe Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu t.6) oma värsket raamatut “Rektor Hans Kruus” (kirjastus Aasta Raamat OÜ).
 • 16. novembril toimus Tallinna Rahvusraamatukogus rahvusvaheline konverents “Suur põgenemine üle kahe mere”. Päeva juhtis Trivimi Velliste.
 • EKUS-i suvine õppereis “Kultuurilooline Vändra kihelkond” toimus laupäeval, 8. juulil 2017.
 • 5. mail 2017 toimub Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis Kohtu t. 6 seltsi üldkogu.
 • Veebruaris 2017 avas Rahvusarhiiv esmakordselt kõikidele huvilistele oma uue peahoone Noora uksed Tartus, Nooruse t. 3. Lähemalt vt. rahvusarhiivi kodulehelt http://www.ra.ee/noora/

Uudiste arhiiv