Kontakt

Eesti Kodu-uurimise Selts

Registrikood 80071965
Aadress: Kohtu 6, Tallinn 10130
Telefon: 644 0475
E-post: ekus@ekus.ee

Juhatus: Andrus Ristkok, PhD., esimees
Telefon: 56 647 806
E-post: rist@pirgu.ee

Ester Kerge
Ene Luka
Georgi Särekanno
Tiia-Helle Schmitte

Kodulooline teadus- ja haridusprogramm
Ene Luka, projektijuht Telefon: 50 67861 E-post: ene.luka@gmail.com