Eesti Kohapärimuse Keskus kutsub osalema kohapärimuse kursustel

4. veebruar, 2016

Eesti Kohapärimuse Keskuse kohapärimuse kursuste käigus õpitakse tundma pärimust paikadest, mis on sajandeid olnud meie rahva jaoks olulised: need on looduslikud pühakohad; vanad kalmed ja kalmistud; pärimuslikud kivid, puud ja veekogud; kiriku- ja kabeliasemed; linnused ja pelgupaigad; teed, sillad, kõrtsid, mõisad, veskid jne. Pärimuspaiku leidub kõigis Eesti külades. Kohapärimuslikke lugusid räägitakse ka tänapäeval, nii vanadest paikadest kui ka uuematest, mäletatakse nii arhailisi jutte kui uuemaid.

Et vanade ja tänastegi lugude kaudu esivanemate kodumaastikku paremini tundma õppida, on tarvis kõigepealt osata leida ja kasutada erinevaid arhiivimaterjale, andmebaase ja vanu kaarte. Paikade uurimisel tänapäeva külades tulevad kasuks metoodilised oskused külaelanike intervjueerimisel ja pärimuspaikade kaardistamisel. Selleks, et arhiivides ja välitöödel kogutud teave oleks ka edaspidi hästi kasutatav, on tarvis see korrektselt arhiveerida. Kõiki neid oskusi on võimalik 16. jaanuaril algavatel kursustel arendada.

Kursused toimuvad talvest sügiseni 1-2 korda kuus laupäeviti. Kõigepealt saavad osalejad sissejuhatuse kohapärimuse ainevalda, uurimislukku ja kirjandusse. Seejärel õpime tundma tähtsamaid pärimuspaigaliike: looduslikke pühapaiku, pärimuslikke kive, puid, veekogusid, kabelikohti, kalmeid-kalmistuid, ajaloolisi rajatisi. Järgneb pärimusmaastiku uurimisallikate tutvustus. Allikate kasutamist harjutame praktikapäeval Tartus, kus uurime Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti kogusid. Kevadel õpime välitööde metoodikat ehk seda, kuidas võimalikult kvaliteetselt kohalikke elanikke küsitleda, pärimust salvestada ja pärimuspaiku maastikul kaardistada. Alates mai algusest asuvad kursustel osalejad uurima 1-3 küla. Välitööde perioodil kohtume ka töö käigus tekkinud probleemide lahendamiseks. Sügiseks valmib igal osalejal enda uurimispiirkonnast arhiveerimiseks küps uurimus, mille alusel on võimalik esineda oktoobris toimuval ettekandepäeval. Plaanis on uuringute põhjal ilmutada ka ühine artiklikogumik.

Kursused toimuvad Raplas Tallinna mnt 3 koosolekuruumis. Loengupäev algab kell 10 ja lõpeb kl 14, vahepeal on pooletunnine lõunapaus koduse supiga.

Osaleda on võimalik ka valitud loengupäevadel. Kursustele võib tulla ka ükskõik millisest Eesti piirkonnast ja uurida just endale huvi pakkuvaid külasid.

Kursuste kohta leiate täpsemat teavet aadressilt www.ekoke.ee/kursused, saata e-kiri info@ekoke.ee või helistada telefonil 53 405 189 (Jüri Metssalu)