Eesti Kodu-uurimise Selts

26.02.2012
Eesti Kodu-uurimise Selts (EKUS) asutati Eesti Teaduste Akadeemia juures 21. aprillil 1939. a. Sõja ajal õnnestus seltsi tegevust kuidagiviisi jätkata. Nõukogude okupatsiooni saabudes Seltsi tegevus peatus sootuks, kodu-uurimine aga mitte. Seltsi taasasutamine ei tulnud kõne alla. 1958. aastal (8. veebruaril) õnnestus entusiastlike rahvuslikult mõtlevate teadlaste eestvõttel ENSV Teaduste Akadeemia juurde asutada kodu-uurimise komisjon, mis sisuliselt jätkas omaaegse seltsi korraldustööd. Kodu-uurimine oli läbi nõukogude okupatsiooniaastate vist küll ainus rahvuslikku identiteeti toetav üldrahvalik liikumine Eestis, mis haaras tuhandeid inimesi üle maa. 17. jaanuaril 1990 leidis aset Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutamine. 27. jaanuaril 1998 kirjutati Eesti Teaduste Akadeemiaga alla assotsiatsioonileping. EKUS-il oli 2019.a. lõpul 186 liiget ning sadu seltsi liikmeskonda mittekuuluvaid aktiivseid kodu-uurijaid üle Eesti. (Lisaks loe siit)

Uudised

22.02.2012

TULEMAS

 
 • Taasavaldame siinkohal Eesti Kirjandusmuuseumi pressiteate 16. juulist 2021:

  Üleskutse väiketrükiste kogumise kohta!

  Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu kutsub seltside esindajaid ja koduloo-uurijaid saatma omakirjastatud väiketrükiste eksemplare ka arhiivraamatukogule.

  Arhiivraamatukogu juhataja Merike Kiipus on tänulik kõigile, kes aitavad kirjandusmuuseumi arhiive veelgi rikastada. “Oleme ka varasematel aastatel kutsunud inimesi üles meile trükiseid saatma ning on kena näha, et meie sõnum on levinud ja meile tuuakse erinevaid teoseid, alustades laululehtedest ja lõpetades suurte müürilehtedega, mida me ei pruugi säilituseksemplaridena saadagi. Juba teist aastat järjest on näiteks Nõva kandi inimesed kinkinud meile mitmeid teoseid, sellel nädalal saime nende kogukonna esindajalt kaks Nõva pärandikultuuri kogumikku ja ühe luulekogu. Oleme väga tänulikud kõigile info levitajatele ning teoste toojatele,” sõnas Kiipus.

  Kiipus paneb seltside esindajatele ja koduloo-uurijatele südamele, et kui nad midagi enda kodukandi kohta välja peaksid andma, siis võiksid nad vähemalt ühe eksemplari ka Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogule saata.

  Siin on näide, kuidas taolist üleskutset levitati juba 1916 aastal, kui Tallinna Teatajas avaldati arhiivraamatukogu üleskutse, mida asuti usinasti täitma.

  Milliseid kirjutisi oodatakse:

  Teretulnud on igasugused koduloolised väiketrükised alates laululehtedest ja lõpetades suurte müürilehtedega, vägagi oodatud on kõik ilma ISBNita väljaanded.

  Kuidas ja kuhu saata?

  Teose üleandmise soovist palume teada anda Eesti Kirjandusmuuseumi meiliaadressile kirmus@kirmus.ee või telefonile 7377700 helistades. Füüsiliselt kohale saab teosed tuua Tartusse aadressil Vanemuise 42, kuid palume siiski ette helistada, kuna kirjandusmuuseumi maja on hetkel remondi tõttu suletud.

  Lisainformatsioon:

  Rain Porss
  Eesti Kirjandusmuuseum
  Kommunikatsioonispetsialist
  tel: 5219727
  e-post: rain.porss@kirmus.ee

  Lugupeetud seltsikaaslased,

 • meil on heameel teatada, et EKUSi juhatuse koosolekul 4. mail otsustati järgmist.
  7st kodu-uurimuslike väljaannete konkursile esitatud teosest valiti 3 nominendiks:
  1. Vello Kallandi. Karinu 500. [Karinu]: MTÜ Karinu Külaselts Karame, 2020. 313 lk
  2. Silvi Tõns. Valgu-Vanamõisa ja Nääri lugu. [Sulu]: Velise Kultuuri ja Hariduse Selts, 2020. 384 lk
  3. Aldo Kals . Kaks elu. Tallinn: A. Kals, 2020. 336 lk

  Võitja on Vello Kallandi Järvamaalt. Õnnitleme!

 • TEADAANNE: Seoses koroonaviirusesse haigestumiste jätkuva tõusuga on tõenäoline, et EKUS-i juhatus (ja ühtlasi kodu-uurimisväljaannete võistluse žürii) ei tule kokku enne 2021.a märtsi viimast või aprilli esimest nädalat.
  Seepärast oleme otsustanud möödunud aasta väljaannete võistluse, mille esikoha saaja rahaline preemia on tavapäraselt 250 eurot, lõppotsuse langetamise sellesse aega edasi lükata. Otsus ilmub EKUSi veebilehel. Võitjat teavitatakse otsusest ja preemiasumma kantakse talle üle aprillikuu jooksul.
   
  Täname EKUSile edastatud väljaannete eest! Võistlustöid saab veel seltsile edastada (toimetades see Teaduste Akadeemia maja valvelauda või saates tavapostiga aadressil: Eesti Kodu-uurimise Selts, Kohtu 6, 10130 Tallinn) kuni 20. märtsini 2021.
  TOIMUNUD
 • EKUS tänavune üldkogu sai kokku 18. juunil 2021 Tallinnas. Lisaks läinud aasta aruannetele kuulati ka Mati Mandeli (Ajaloomuuseum) ettekannet “Arheoloogiline Läänemaa”.
 • EKUS üldkogu leidis aset 28. septembril 2020 Teaduste Akadeemia maja saalis Tallinnas. Kinnitati läinud aasta aruanded ning uuendati seltsi juhatuse ja revisjoni koosseisu.
 • 2019.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande žürii valis 4. veebruaril 2020 Seltsile laekunud väljaannetest põjalikumaks kaalumiseks välja 7 trükist.  Parima selleteemalise väljaande tiitli pälvis Märt Karmo kaheköiteline mahukas kooliajalooraamat “Tallinna Reaalkool kannatuste aastast ikestatud aega. Tallinna Reaalkool (II Keskkool) kannatuste aastal 1940-1941” (624 lk) ning “Tallinna Reaalkool kannatuste aastast ikestatud aega II. Tallinna Reaalkool (II Keskkool) siinpool raudset eesriiet aastail 1944-1954” (528 lk).
 • 21. juunil 2019 peeti Õisu mõisas Viljandimaal TA kodu-uurimise komisjoni kauaaegse esimehe ja EKUS taasasutaja Vello Tarmisto mälestuspäeva.
 • Kuressaare raekojas esitleti Kalle Kesküla raamatut “Kuressaare ajalugu II” 10. mail 2019.
 • EKUS üldkogu kogunes reedel, 26. aprillil 2019 Eesti Teaduste Akadeemia saalis
 • 2018.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande žürii valis 5. veebruaril 2019 Seltsile laekunutest silmatorkavalt õnnestunuteks G.Särekanno koostatud raamatu “Jäneda põllutöökeskkool 1918 – 2000. II. Eesti esimene keskastme põllutöökool 100. Uurimusi, mälestusi, saatusi.”, H. Staali koostatud “Kuijõe küla enne ja nüüd” ning M. Schröderi koostatud “Lihula linnuse kaja”. Parimaks tunnistati Helju Staali koostatud teos “Kuijõe küla enne ja nüüd. II. OÜ Vali Press. 280 lk”.
 • 26. aprillil 2018 peeti Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 55. aastapäeva konverents Tallinnas Neitsitorni lektooriumis.
 • 4. mail 2018 toimus Tallinnas Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) Eesti Kodu-uurimise Seltsi üldkogu.
 • 7. veebruaril 2018 vaagis žürii koosseisus A. Ristkok (esimees), E. Kerge, E. Luka ja G. Särekanno EKUS-i liikmete 2017. aastal ilmunud kodu-uurimuslikke publikatsioone (8).
  Nominentideks valiti “Kullamaa kogumik, 3” (koostaja – Kalju Kurepalu, väljaandja: Kullamaa kihelkonnamuuseum, 336 lk), “Pajatusi vanast Pärnust” ( autor – Olaf Esna, Tartu: kirjastus Otto Wilhem, 375 lk) ja “Haljala kihelkond aegade voolus” (koostaja ja paljude alajaotiste autor – Lemmi Karmin, väljaandja: Haljala vallavalitsus, 503 lk).
   
 • Parimaks 2017. aasta väljaandeks valiti “Haljala kihelkond aegade voolus”.
 • 18. detsembril 2017 esitles prof. Jüri Kivimäe Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu t.6) oma värsket raamatut “Rektor Hans Kruus” (kirjastus Aasta Raamat OÜ).
 • 16. novembril toimus Tallinna Rahvusraamatukogus rahvusvaheline konverents “Suur põgenemine üle kahe mere”. Päeva juhtis Trivimi Velliste.
 • EKUS-i suvine õppereis “Kultuurilooline Vändra kihelkond” toimus laupäeval, 8. juulil 2017.
 • 5. mail 2017 toimub Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis Kohtu t. 6 seltsi üldkogu.
 • Veebruaris 2017 avas Rahvusarhiiv esmakordselt kõikidele huvilistele oma uue peahoone Noora uksed Tartus, Nooruse t. 3. Lähemalt vt. rahvusarhiivi kodulehelt http://www.ra.ee/noora/

Uudiste arhiiv