Eesti Kodu-uurimise Selts

26.02.2012

Eesti Kodu-uurimise Selts (EKUS) asutati Eesti Teaduste Akadeemia juures 21. aprillil 1939. a. Sõja ajal õnnestus seltsi tegevust kuidagiviisi jätkata. Nõukogude okupatsiooni saabudes Seltsi tegevus peatus sootuks, kodu-uurimine aga mitte. Seltsi taasasutamine ei tulnud kõne alla. 1958. aastal (8. veebruaril) õnnestus entusiastlike rahvuslikult mõtlevate teadlaste eestvõttel ENSV Teaduste Akadeemia juurde asutada kodu-uurimise komisjon, mis sisuliselt jätkas omaaegse seltsi korraldustööd. Kodu-uurimine oli läbi nõukogude okupatsiooniaastate vist küll ainus rahvuslikku identiteeti toetav üldrahvalik liikumine Eestis, mis haaras tuhandeid inimesi üle maa. 17. jaanuaril 1990 leidis aset Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutamine. 27. jaanuaril 1998 kirjutati Eesti Teaduste Akadeemiaga alla assotsiatsioonileping. EKUS-il oli 2015.a. lõpul 206 liiget ning sadu seltsi liikmeskonda mittekuuluvaid aktiivseid kodu-uurijaid üle Eesti.

Uudised

22.02.2012

TULEMAS

 • 16. septembril – Teaduste Akadeemia maja saalis mälestuskonverents “Õpetajast õpetlaseks – Kyra Robert 100: uurija töö kultuuriloolises Baltika kogus” – Vaata kava...
   
 • 23. septembril – Eesti Kodu-uurimise Seltsi erakorraline üldkogu EKUS-i ja EGS-i ruumes (Tallinnas, Kohtu 6 väravamajas) kella 15.00 – 16.30. Kavas tervituskohv, EKUS-i uue juhatuse vallimine ja sõnavõtud. Ene Luka tutvustab mõningaid uusi andmebaaside internetis, millest on abi kodupaiga ja pereloo uurimisel. Neil, kes tulla ei saa, palume teha lihtvolitus (Andrus Ristkoki, Ene Luka, Ester Kerge või mõne teise kindla osavõtja nimele) ning saata see eelnevalt meilitsi või EKUS-i postiaadressile.
 • TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (EPAM) kutsub õpilasi osalema võistlusel “Kooliajalugu uurima!” – vt lähemalt…
   

TOIMUNUD

 • 9. juulil leidis aset EKUS-i suvine õppereis Tartumaale. Käidi Tartus Loodusmuuseumis ning tehti ringsõit Haaslava vallas (Lange – Reola – Küti – Villemi – Kurepalu – Sillaotsa; giidiks Taivo Kirm).
 • 23. aprillil 2016 toimus Eesti Kodu-uurimise Seltsi üldkogu Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Lisaks aruannetele kinnitati ka seltsi juhatuse veidi uuendatud koosseis.
 • 26. jaanuaril 2016 – läinud aasta parima kodu-uurimusliku väljaande valimine EKUS-i aastapreemia statuut. Parimaks väljaandeks valiti Vello Kallandi uurimus “Metsla küla uutes piirides”.
 • 1. oktoobril toimus õppepäev “Eesti elulood” Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis. Õppepäeva juhtis Rutt Hinrikus. Külastati ka vastrenoveeritud Tartu Pauluse kirikut
 • 15. augustil 2015 oli Mulgimaal A. Kitzbergi mälestuspäev “Augustige augustin”.
 • 27. juunil 2015 leidis aset EKUS-i õppereis Pärnumaale. Külastati väikemuuseumeid ja huviväärseid kultuuriloolisi objekte.
 • 16.mail 2015 toimus ekskursioon Keila-Joa mõisasse, kus selgitusi jagas mõisaomanik ise.
 • EKUS, EMS ja EGeS Aastaraamatu 2014 esitlus ” Kümme aastat ühist aastaraamatut” toimus 25. aprillil 2015 Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis.
 • EKUS üldkogu toimus 18. märtsil 2015 Tallinnas. Lisaks tavapärasele aastakoosoleku päevakorrale oli Liivi Aarma juhendamisel loeng-praktikum “Gooti šrift möödunud sajandite dokumentides. Gooti kirja algtõed”.
 • Toimus raamatu “Kuressaare vanem ajalugu” esitlus 14. veebruaril 2015 Tallinnas. Raamatu koostas Kuressaare 450. aastapäeva ajalookonverentsi meeskond. Autorite hulgas on ajaloodoktorid Ivar Leimus, Marika Mägi, Inna Põltsam-Jürjo ja Andres Adamson.

Uudiste arhiiv