Eesti Kodu-uurimise Selts

26.02.2012

Eesti Kodu-uurimise Selts (EKUS) asutati Eesti Teaduste Akadeemia juures 21. aprillil 1939. a. Sõja ajal õnnestus seltsi tegevust kuidagiviisi jätkata. Nõukogude okupatsiooni saabudes Seltsi tegevus peatus sootuks, kodu-uurimine aga mitte. Seltsi taasasutamine ei tulnud kõne alla. 1958. aastal (8. veebruaril) õnnestus entusiastlike rahvuslikult mõtlevate teadlaste eestvõttel ENSV Teaduste Akadeemia juurde asutada kodu-uurimise komisjon, mis sisuliselt jätkas omaaegse seltsi korraldustööd. Kodu-uurimine oli läbi nõukogude okupatsiooniaastate vist küll ainus rahvuslikku identiteeti toetav üldrahvalik liikumine Eestis, mis haaras tuhandeid inimesi üle maa. 17. jaanuaril 1990 leidis aset Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutamine. 27. jaanuaril 1998 kirjutati Eesti Teaduste Akadeemiaga alla assotsiatsioonileping. EKUS-il oli 2015.a. lõpul 197 liiget ning sadu seltsi liikmeskonda mittekuuluvaid aktiivseid kodu-uurijaid üle Eesti.

Uudised

22.02.2012

TULEMAS

 • EKUS üldkogu toimub reedel, 26. aprillil 2019 Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Tallinn, Kohtu t. 6) algusega kell 12.30.
 • Kalle Kesküla raamatu “Kuressaare ajalugu II” esitlus Kuressaare raekojas 10. mail 2019 kell 15.00.
 • Emakeele Selts, Eesti Keele Instituut ja Eesti Teaduste Akadeemia
  korraldavad 16. mail 2019 Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6,
  Tallinn) teadusseltside terminoloogiapäeva.

         Ettekannetes tuleb kõne alla:
         * muutustest oskuskeelekorralduses ja riigi toetusest oskuskeele
            arendamiseks;
         * teadusseltside terminitöö kogemustest;
         * terminoloogiatööst ja arendatavast terminihalduskeskkonnast,
            ekspertide võrgustikust ja terminiallikate kasutajatest.

Igast seltsist oodatakse terminoloogiapäevale kuni 5 esindajat. Seepärast palume osavõtusoovist teada anda A.Ristkoki meiliaadressile rist@pirgu.ee kuni 1. maini 2019.

 • 18. mail – kõigi aegade suurim Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutulek. Tähistame koos meie rahvusülikooli 100. aastapäeva. Pidustused haaravad tervet Tartu linna ning päev on täis inspireerivaid taaskohtumisi, põnevaid arutelusid ja sportlikku meelelahutust. Toimub ühine rongkäik ja suurejooneline pidu. Tulge oma kursusekaaslastega kokku saama ja tugevdagem koos Tartu Ülikooli pere ühtekuuluvustunnet!

  Ajaloo ja arheoloogia instituudis (Jakobi 2, ruum 224) ootabajalooteaduskonna vilistlasi kell 12.30 kohvilaud. Kell 13.15 on samas võimalik kuulata Toronto Ülikooli emeriitprofessori Jüri Kivimäe loengut “Muutuv ajalugu. Viimase kolmandiksajandi väljakutsed”, kell 15.00 viib buss soovijad ekskursioonile Rahvusarhiivi Noora majja (ning toob pärast kesklinna tagasi). Instituudi üritused on tasuta.

  Lisateave kokkutuleku kohta on veebilehel https://www.kokkutulek.utalumni.ee

TOIMUNUD
 • 2018.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande žürii valis 5. veebruaril 2019 Seltsile laekunutest silmatorkavalt õnnestunuteks G.Särekanno koostatud raamatu “Jäneda põllutöökeskkool 1918 – 2000. II. Eesti esimene keskastme põllutöökool 100. Uurimusi, mälestusi, saatusi.”, H. Staali koostatud “Kuijõe küla enne ja nüüd” ning M. Schröderi koostatud “Lihula linnuse kaja”. Parimaks tunnistati Helju Staali koostatud teos “Kuijõe küla enne ja nüüd. II. OÜ Vali Press. 280 lk”.
 • 26. aprillil 2018 peeti Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 55. aastapäeva konverents Tallinnas Neitsitorni lektooriumis.
 • 4. mail 2018 toimus Tallinnas Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) Eesti Kodu-uurimise Seltsi üldkogu.
 • 7. veebruaril 2018 vaagis žürii koosseisus A. Ristkok (esimees), E. Kerge, E. Luka ja G. Särekanno EKUS-i liikmete 2017. aastal ilmunud kodu-uurimuslikke publikatsioone (8).
  Nominentideks valiti “Kullamaa kogumik, 3” (koostaja – Kalju Kurepalu, väljaandja: Kullamaa kihelkonnamuuseum, 336 lk), “Pajatusi vanast Pärnust” ( autor – Olaf Esna, Tartu: kirjastus Otto Wilhem, 375 lk) ja “Haljala kihelkond aegade voolus” (koostaja ja paljude alajaotiste autor – Lemmi Karmin, väljaandja: Haljala vallavalitsus, 503 lk).
   
 • Parimaks 2017. aasta väljaandeks valiti “Haljala kihelkond aegade voolus”.
 • 18. detsembril 2017 esitles prof. Jüri Kivimäe Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu t.6) oma värsket raamatut “Rektor Hans Kruus” (kirjastus Aasta Raamat OÜ).
 • 16. novembril toimus Tallinna Rahvusraamatukogus rahvusvaheline konverents “Suur põgenemine üle kahe mere”. Päeva juhtis Trivimi Velliste.
 • EKUS-i suvine õppereis “Kultuurilooline Vändra kihelkond” toimus laupäeval, 8. juulil 2017.
 • 5. mail 2017 toimub Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis Kohtu t. 6 seltsi üldkogu.
 • Veebruaris 2017 avas Rahvusarhiiv esmakordselt kõikidele huvilistele oma uue peahoone Noora uksed Tartus, Nooruse t. 3. Lähemalt vt. rahvusarhiivi kodulehelt http://www.ra.ee/noora/

Uudiste arhiiv