Eesti Kodu-uurimise Selts

26.02.2012

Eesti Kodu-uurimise Selts (EKUS) asutati Eesti Teaduste Akadeemia juures 21. aprillil 1939. a. Sõja ajal õnnestus seltsi tegevust kuidagiviisi jätkata. Nõukogude okupatsiooni saabudes Seltsi tegevus peatus sootuks, kodu-uurimine aga mitte. Seltsi taasasutamine ei tulnud kõne alla. 1958. aastal (8. veebruaril) õnnestus entusiastlike rahvuslikult mõtlevate teadlaste eestvõttel ENSV Teaduste Akadeemia juurde asutada kodu-uurimise komisjon, mis sisuliselt jätkas omaaegse seltsi korraldustööd. Kodu-uurimine oli läbi nõukogude okupatsiooniaastate vist küll ainus rahvuslikku identiteeti toetav üldrahvalik liikumine Eestis, mis haaras tuhandeid inimesi üle maa. 17. jaanuaril 1990 leidis aset Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutamine. 27. jaanuaril 1998 kirjutati Eesti Teaduste Akadeemiaga alla assotsiatsioonileping. EKUS-il oli 2015.a. lõpul 206 liiget ning sadu seltsi liikmeskonda mittekuuluvaid aktiivseid kodu-uurijaid üle Eesti.

Uudised

22.02.2012

TULEMAS

 • 9. juulil – EKUS-i suvine õppereis Tartumaale. Kavas Loodusmuuseum Tartus ja ringsõit Haaslava vallas (Lange – Reola – Küti – Villemi – Kurepalu – Sillaotsa; giidiks Taivo Kirm).
  Väljasõit Tallinnast kell 9.00, tagasi Tallinnas orienteeruvalt kell 20.00. Osavõtumaks 10,00 eurot (sisaldab lõunat ja kohvipausi). Eelregistreerumine vajalik; viimane tähtaeg 5. juuli. Täpsem info: 50 67861, ene.luka@gmail.com
 • Eesti Kohapärimuse Keskus kutsub osalema kohapärimuse kursustel – vt lähemalt…
 • TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (EPAM) kutsub õpilasi osalema võistlusel “Kooliajalugu uurima!” – vt lähemalt…
   

TOIMUNUD

 • 23. aprillil 2016 toimus Eesti Kodu-uurimise Seltsi üldkogu Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Lisaks aruannetele kinnitati ka seltsi juhatuse veidi uuendatud koosseis.
 • 26. jaanuaril 2016 – läinud aasta parima kodu-uurimusliku väljaande valimine EKUS-i aastapreemia statuut. Parimaks väljaandeks valiti Vello Kallandi uurimus “Metsla küla uutes piirides”.
 • 1. oktoobril toimus õppepäev “Eesti elulood” Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis. Õppepäeva juhtis Rutt Hinrikus. Külastati ka vastrenoveeritud Tartu Pauluse kirikut
 • 15. augustil 2015 oli Mulgimaal A. Kitzbergi mälestuspäev “Augustige augustin”.
 • 27. juunil 2015 leidis aset EKUS-i õppereis Pärnumaale. Külastati väikemuuseumeid ja huviväärseid kultuuriloolisi objekte.
 • 16.mail 2015 toimus ekskursioon Keila-Joa mõisasse, kus selgitusi jagas mõisaomanik ise.
 • EKUS, EMS ja EGeS Aastaraamatu 2014 esitlus ” Kümme aastat ühist aastaraamatut” toimus 25. aprillil 2015 Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis.
 • EKUS üldkogu toimus 18. märtsil 2015 Tallinnas. Lisaks tavapärasele aastakoosoleku päevakorrale oli Liivi Aarma juhendamisel loeng-praktikum “Gooti šrift möödunud sajandite dokumentides. Gooti kirja algtõed”.
 • Toimus raamatu “Kuressaare vanem ajalugu” esitlus 14. veebruaril 2015 Tallinnas. Raamatu koostas Kuressaare 450. aastapäeva ajalookonverentsi meeskond. Autorite hulgas on ajaloodoktorid Ivar Leimus, Marika Mägi, Inna Põltsam-Jürjo ja Andres Adamson.

Uudiste arhiiv