Eesti Kodu-uurimise Selts

26.02.2012
Eesti Kodu-uurimise Selts (EKUS) asutati Eesti Teaduste Akadeemia juures 21. aprillil 1939. a. Sõja ajal õnnestus seltsi tegevust kuidagiviisi jätkata. Nõukogude okupatsiooni saabudes Seltsi tegevus peatus sootuks, kodu-uurimine aga mitte. Seltsi taasasutamine ei tulnud kõne alla. 1958. aastal (8. veebruaril) õnnestus entusiastlike rahvuslikult mõtlevate teadlaste eestvõttel ENSV Teaduste Akadeemia juurde asutada kodu-uurimise komisjon, mis sisuliselt jätkas omaaegse seltsi korraldustööd. Kodu-uurimine oli läbi nõukogude okupatsiooniaastate vist küll ainus rahvuslikku identiteeti toetav üldrahvalik liikumine Eestis, mis haaras tuhandeid inimesi üle maa. 17. jaanuaril 1990 leidis aset Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutamine. 27. jaanuaril 1998 kirjutati Eesti Teaduste Akadeemiaga alla assotsiatsioonileping. EKUS-il oli 2019.a. lõpul 186 liiget ning sadu seltsi liikmeskonda mittekuuluvaid aktiivseid kodu-uurijaid üle Eesti. (Lisaks loe siit)

Uudised

22.02.2012

TULEMAS

 • EKUS üldkogu tuleb kokku 3. juunil 2022 Eesti Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) kell 13. Üldkogu kava vt. siit.
 • Geoloogia Sügiskooli korraldustoimkond annab teada:

  Tulemas on XVIII Geoloogia Sügiskool. Sügiskooli teemaks on “Ida-Virumaa geoloogia”. Luubi alla tuleb Eesti kirdenurga geoloogia ja kõik, mis sellega seondub. Ei puudu ka piirkonnale kohane õhtune meeleoluprogramm.
  Sügiskool toimub 16.-18. septembril 2022. a. TalTechi Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel.
  Täpsem info tuleb jooksvalt nii listidesse, FB’sse kui ka sügiskooli uuele kodulehele (sisu.ut.ee/sygiskool).

  TOIMUNUD
 • 2021.a parima kodu-uurimisteemalise väljaande konkursi võitjaks tunnistas žürii 5. aprillil 2022 Tiiu Saarist’i. “Viidalepa vested: Ants Viidalepp ja 1930ndate aastate Paide. [Paide] : Akriibia OÜ. 175 lk”. Žürii tunnustuse teenisid ka Vello Kallandi “Järva-Jaani Kangru Püha Georgiose kirik ja kool. [Metsla]: Jürimardi Talumuuseum. 103 lk” ja Milvi Hirvlaane “Kanepi Vabatahtliku Tuletõrje Selts 100. [Kanepi] : Kanepi Laulu Selts. 296 lk”.

 • EKUS üldkogu sai kokku 18. juunil 2021 Tallinnas. Lisaks läinud aasta aruannetele kuulati ka Mati Mandeli (Ajaloomuuseum) ettekannet “Arheoloogiline Läänemaa”.
 • 4. mail 2021 otsustas läinud aasta parimate kodu-uurimislike trükiste konkursi žürii seitsme kvalifitseerunud trükise seast parimaks tunnistada Vello Kallandi “Karinu 500. [Karinu]: MTÜ Karinu Külaselts Karame, 2020. 313 lk”
 • EKUS üldkogu leidis aset 28. septembril 2020 Teaduste Akadeemia maja saalis Tallinnas. Kinnitati läinud aasta aruanded ning uuendati seltsi juhatuse ja revisjoni koosseisu.

Uudiste arhiiv